NIKLOVÁ HUTA n.p. Sereď

Niklová huta n.p. Sereď

Z histórie podniku

Ani poznanie problému nemusí znamenať záujem na jeho riešení

Objekt NIKLOVEJ HUTY v súčasnosti

Niklová huta v Seredi bola budovaná od roku 1961 a v čase najväčšej slávy zamestnávala 1400 zamestnancov. Posledná niklová ruda bola spracovaná v roku 1992 a národný podnik NHS bol daný do likvidácie.

Následne bol rozsiahly areál vtedy už bývalej NHS rozpredaný súkromným vlastníkom. Skupovali najmä výrobné haly, ktoré si však k ďalšiemu využitiu vyžadovali výrazné prerábky a modernizáciu.

Takmer všetky haly sú dnes využité, až na hlavnú dominantu – budovu bývalej „mlynice“, ktorá spolu so 100 metrov vysokým komínom, je dominantou bývalej NHS viditeľnou aj z rýchlostnej komunikácie R1.

Ďalšou dominantou viditeľnou už na prvý pohľad, je skládka lúženca, ako odpadu po výrobe niklu. Ide o asi 5 MILIÓNOV ton jemného prášku, ktorý je pri veternom počasí masívne rozfukovanýv smere vetra, veľa krát priemo na obec Dolná Streda a mesto Sereď.

Obecný mytológ Ľubomír Veselický sa pravdepodobne rozhodol (?) až v posledných dvoch mesiacoch si zaslúžiť nezákonne vyplácané odmeny z minulého takmer desaťročia a to výrazným zvýšením publikačnej činnosti.

Alebo si prečítal, za čo ho občania dvanásť rokov platili manažérskym platom a je si vedomý dlhodobého neplnenia si povinností a ignorovania prvého a najstaršieho  nezávislého média v meste? SOL je tu totiž o tri roky dlhšie, ako Veselický zastáva funkciu viceprimátora a je teda tradičným sprostredkovávateľom informácjí o dianí a na rozdiel od Veselického, SOL v bezplatnej službe verejnosti zostáva, kdežto Veselický nenávratne odchádza do histórie.

Nateraz posledným článkom zameraným na MŽP v súvislosti s environmentálnymi záťažami, je Veselického list a Budajova odpoveď vo veci odborného časopisu Enviromagazín.

Konkrétne ide o Veselického článok pod titulom  „Nepoznanie problému znamená nezáujem na jeho riešení“, ktorý si môžete prečítať tu:http://www.seredonline.sk/2022/11/10/nepoznanie-problemu-znamena-nezaujem-na-jeho-rieseni/

Dlhoročný poslanec MsZ, viceprimátor a hovorca primátora Veselický vo svojom článku ako obyčajne „opomenul“ niekoľko faktov a to hlavne:

– pre Mesto Sereď a vážnu dlhoročnú environmentálnu záťaž pre občanov nie je dôležité zrušenie Enviromagazínu, ale jeho prínos. Minimálne jednorazový. No nie vďaka vedeniu mesta.

Prínos Enviromagazínu pre nás občanov spočíva v materiáli týkajúcom sa haldy lúženca po bývalej NHS publikovanom v jednom z posledných čísiel ktoré vyšli. Materiál nájdete tu: http://www.seredonline.sk/2020/12/21/enviromagazin-priniesol-pravdu-o-skladke-odpadu-po-nhs-pri-seredi/

– Veselický akosi opomenul fakt, kto je autorom nielen písaného materiálu, ale hlavne uverejnených fotografií a videozáznamov výborne dokumentujúcich stav, kedy je lúženec intenzívne rozfukovaný na mesto a priamo teda výrazne znečisťuje životné prostredie. A likviduje zdravie občanov.

– Veselický akosi opomenul aj fakt, že to nebolo vedenie mesta, ale občianske združenie Občan rozhodni, ktoré vo veci účinne konalo už nie raz, ale hneď niekoĺkokrát. OZ dokonca podalo trestné oznámenie vo veci znečisťovania ovzdušia a poškodzovania zdravia občanov. Predmetné a zadokumentované skutočnosti žiaľ vyšetrovateľka OR PZ nevyhodnotila ako trestný čin (asi si vyšetrovateľka neuvedomila dosah rozfukovania lúženca a teda fakt, že sa to týka aj jej napriek tomu, že od Serede žije južne a relatívne ďaleko), no vec posunula na riešenie práve Mestu Sereď. Takže nie vedenie mesta rozbehlo reálne a účinné aktivity smerujúce k zbaveniu sa prášenia z haldy lúženca, ale samotní občania a SOL.

Je potrebné uviesť, že nie občania, ale práve samospráva v riešení tohto vážneho nielen estetického, ale hlavne zdravotného problému dlhodobo zlyháva. Konkrétne ešte stále primátor Martin Tomčányi, ktorý bol poslancom MsZ prakticky od Nežnej revolúcie (a posledných dvanásť rokov primátorom) a samotný autor uvedeného článku a listu MŽP Veselický, ktorý je poslancom MsZ rovnako desaťročia, bol hlavným kontrolórom Mesta Sereď a tri volebné obdobia viceprimátorom. Teda všetko občanmi dlhodobo a veľmi dobre platení ľudia a funkcionári.

Tak teda fakty sú také, že neschopní volení zástupcovia si dlhodobo neplnili pracovné úlohy dostatočne a donútení konať boli až samotnými občanmi a novinami SeredOnLine.sk.

A už vôbec za naše (ale aj inými enviro záťažami) problémy trvajúce desaťročia, nemôže zrušený časopis Enviromagazín.  Preto stačí Veselickým použitý nadpis článku iba trošku pozmeniť.

13 Responses

 1. pravdu mas 10:17 sol uz nie je objektivne,je to jeden ubohy bulvar,myslim,ze majko sa triafa po hlavicke a su to riadne bomby-

 2. Sol nieje prvé a najstaršie nezávislé médium v Seredi 😉

 3. Ako to bolo v skutočnosti

  1/ V utorok 12. mája 2020 v mene OZ Občan rozhodni požiadal Miloš Majko s odvolaním sa na zákon č. 211/2000 Z. z. o tieto informácie:
  1. ake konkretne kroky v zaujme monitorovania stavu, eliminovania prasenia ci odstranenia skladky luzenca po NHS vykonali Mesto Sered, primator mesta M. Tomcanyi, uradnici ci ine mestu podriadene spolocnosti a to v case od roku 2010 do dnesneho dna.
  Ziadam spristupnit vsetky informacie o akychkolvek krokoch, konaniach, rokovaniach, vysetrovani a pod. tykajuce sa skladky luzenca. Ziadam spristupnit vsetky materialy v pisomnej podobe a zaznamy z rokovani a pod., a zoznam rokovani s informaciou kedy, s akou konkretnou temou, kde a s kym boli vykonane.

  Poznámka. Prvé voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku sa konali 23. a 24. novembra 1990. Dianie okolo lúženca v prvých 20- tich rokoch samosprávy od r.1990 -2010 Miloša Majka nezaujímali.

  Odpoveď na žiadosť dostal M. Majko v elektronickej podobe 22. mája 2020. Prílohami odpovede bolo dvanásť dokumentov, ktoré preukazovali činnosť mesta , primátora a zamestnancov mesta zameranú na prekrytie skládky lúženca a tým zníženie jej prašnosti ako aj kroky k tomu, aby vlastník skládku likvidoval.

  2/ V piatok 4. 12. 2020 priniesol Miloš Majko do mojej kancelárie 6 výtlačkov publikácie Enviromagazín č. 4/2020 z októbra 2020. Na 20. a 21. strane je jeho článok s názvom Boj aktivistov proti antropogénnemu hazardu v seredskej niklovke alebo svetlo na konci tunela.
  V ňom okrem iného píše:
  „Antropogénne hazardy sú vyvolané ľudskou činnosťou. Môže ísť napríklad o znečistenie povrchových a podzemných vôd, narušenie stability svahov či o nebezpečné látky uložené na skládkach. Takýmto hazardom sú aj pozostatky po činnosti bývalej Niklovej huty Sereď (NHS), v dôsledku čoho si v jej okolí pripadáte ako v mesačnej krajine. O tom, aké ťažké je na Slovensku domôcť sa spravodlivosti a zabezpečiť kvalitné životné prostredie (ŽP) pre obyvateľov mesta a jeho okolia, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.
  Najväčší súboj za práva občanov by mali zvádzať samosprávy
  O čistotu ovzdušia by mali najväčší záujem prejavovať predstavitelia samosprávy, teda volení zástupcovia miest a obcí, ktorých obyvatelia sú konkrétnou environmentálnou záťažou poškodení. Práve samospráva má v rukách dostatok nástrojov, aby účinne tlačila na príslušné úrady a inštitúcie. Je to však samospráva, ktorá často dlhé roky ako jedinú aktivitu „komunikácie“ so znečisťovateľom vykazuje príjem poplatku, ktorý mu je uložený zákonom. A to je veľmi málo.“
  Miloš Majko v októbrovom vydaní Enviromagzínu tvrdil, že jedinou dlhoročnou aktivitou našej samosprávy bolo vykazovanie príjmu poplatku od znečisťovateľa. Pritom od 22. mája 2020 mal v rukách dvanásť dokumentov, ktoré preukazujú činnosť primátora Tomčányiho vo veci skládky luženca.
  Ďalší komentár je zbyočný, lebo toto je Majko.

  3/ Etický kódex novinára v časti II. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRÁCE NOVINÁRA v ods. 2 hovorí toto:. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.
  Výroky Miloša Majka v článku uverejnenom v Enviromagazíne 4/2020 je zaujatý, neobjektívny a nepravdivý. O ich pravdivosti môže aj priemerne informovaný človek oprávnene pochybovať.
  Samospráva má vraj v rukách dostatok nástrojov… MAJKO ALE NEPOMENOVAL ANI JEDINÝ!!!
  Na 21. strane časopisu autor v článku píše: „Na začiatku júla tohto roku sa v Seredi priamo pri skládke lúženca stretol minister životného prostredia Ján Budaj s aktivistami, ktorí sa rozhodli zmeniť „čiernu na zelenú“. Petíciou za zatrávnenie skládky chcú dosiahnuť zabránenie rozfukovania jemného prachu do okolitého prostredia.“
  To je však len kúsok pravdy. Iba ten, ktorý sa Majkovi hodil do článku napísaného podľa receptu: Informáciu možno podať tak, i tak. Všetko bolo ale inak.
  Aktivisti tam skutočne boli. Ibaže minister do areálu bývalej Niklovky prišiel na pozvanie župana TTSK Jozefa Viskupiča, starostu obce Dolná Streda Ľuboša Šúryho a primátora Serede Martina Tomčányiho. Nie na pozvanie aktivistov. Boli to primátor Serede a starosta Dolnej Stredy, ktorí zabezpečili prístup na skládku terénnym vozidlom (cez poslankyňu obce Dolná Streda S. Lošonskú), ktoré ministra J. Budaja a župana J. Viskupiča na skládku vyviezlo aj napriek tomu, že údajne Miroslava Sabová Dudášová ministrovi tvrdila, že skládka je uzavretá a dostať sa na ňu nie je možné.
  Podstatný a zamlčaný ostal fakt, že práve primátor Serede priamo odovzdal ministrovi životného prostredia fotokópiu kompletnej dokumentácie založenej od roku 2011.
  Dokumentácia vznikla v spolupráci so starostom Dolnej Stredy a t. č. bývalým poslancom a predsedom komisie životného prostredia Vladimírom Tomčányim. Jednoznačne preukazuje dlhoročné úsilie funkcionárov samospráv Serede a Dolnej Stredy o vyriešenie enviromentálnej záťaže zvanej lúženec. O TOMTO „DETAILE“ NIE JE V MAJKOVOM ČLÁNKU ANI SLOVO.
  Poznámka na okraj. Rovnaké materiály dostal od primátora mesta pred viac ako rokom 2020 aj novinár Peter Sabo, manžel členky petičného výboru petície Z čiernej na zelenú Miroslavy Sabovej Dudášovej.
  Autori petície z Čiernej na zelenú oslovujú osobitne Ministra životného prostredia SR, Ministra pôdohospodárstva SR a Ministra zdravotníctva SR, od ktorých žiadajú, aby urýchlene prijali nasledovné opatrenia:
  1. Analyzovať aktuálny právny stav environmentálnych záťaží a zabezpečiť dohľad nad plnením úloh vyplývajúcich z požiadaviek zákona a schváleného štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží.
  2. Zabezpečiť rozšírený a funkčný monitoring kvality ovzdušia, podzemných vôd a pôdy, zabezpečiť dohľad a pravidelné vyhodnocovanie potenciálnych rizík spojených s haldou lúženca a areálom bývalej niklovej huty.
  3. Vypracovať analýzu vplyvu environmentálnych záťaží na kvalitu verejného zdravia, so zameraním najmä na choroby dýchacieho ústrojenstva, onkologické ochorenia a výskyt alergií.
  4. Vypracovať komplexný projekt rekultivačných a sanačných opatrení spolu s časovým harmonogramom tak, aby sa eliminovalo sekundárne znečisťovanie vôd, pôdy a ovzdušia.
  5. Pripraviť a spustiť financovanie sanačných prác v čo najkratšom možnom čase.

  Zatiaľ, čo prostredníctvom petície žiadali aktivisti tri ministerstvá, aby zabezpečili rozšírený a funkčný monitoring kvality ovzdušia, monitorovacia stanica ovzdušia bola na Vinárskej ulici v prevádzke už niekoľko týždňov. A to vďaka Ing. Eve Gerhátovej, ktorá o možnosti monitoringu ovzdušia hovorila s primátorom mesta už v roku 2016. Následne začiatkom roka 2017 rozhodli poslanci o prenájme niekoľkých metrov štvorcových pod objekt Slovenského hydrometeorologického ústavu Bratislava.
  Aktivisti žiadali tri ministerstvá pripraviť a spustiť financovanie sanačných prác v čo najkratšom možnom čase. Na spustenie sanačných prác čakáme dodnes.
  Možnosti samosprávy rokovať so súkromným vlastníkom s nejakým výsledkom sú mizivé. Na dohodu totiž treba dvoch. Ak Majko viní samosprávu, prečo neviní aj štát, ktorý túto skládku vlastnil a predal. Prečo sa nepýta kde boli a desiatky rokov ostávali kompetentní pracovníci štátu – Ministerstva životného prostredia?
  Prečo? Lebo Majko.

 4. Anonym 22:26,môžeš nám povedať,prečo by mal držať hubu? To ako vždy,? Máš proti argumenty,tak ich tu nápis,nemáš? Tak drž hubu ty.

 5. Preco ma drzat hubu anonym 22.26? Mas protiargumenty? Nemas? Tak pal do perdele. Ty gluptok.

 6. preto lebo ked tu mal s ludmi komunikovat ako hovorca mesta a ako viceprimator tak nielen SOL ignoroval ale aj akukolvek rozumnú komunikáciu a teraz ked konči tak sa ide pretrhnúť počitam že sem zase začne pridávať recepty na varenie ako v minulosti

 7. Anonym 12:50,no práve to čo vy tvrdíte nie je pravda.Prave Majko je ten,čo sem na SOL,jeho clanky dáva.To sú príspevky prevzaté a prečo?Aby ste tu mohli kydať.

 8. Ak by Majkov otec nerobil v niklovke, nemame tu dnes SOL, vtedy ked sme chodili povinne do skoly v prirode 2 x za rok mu to nevadilo, zrazu sa nieco po 30 rokoch zmenilo…. asi to ze ze sa tam uz neoplati ani kradnut…. To jeho nezavisle burzoazne novinarske myslenie musi clovek milovat 🙂

 9. Anonym 14. novembra 2022, 19:48 – nejako som ten mix pospajany do spolu nesuvisiaceho nezmyslu nepochopil napriek tom, ze som sa hodne snazil.

  Co ma prakticky celozivotna praca mojho otca v NHS (inak patri medzi tych, ktorym niklovkou zdevastovane zivotne prostredie znicilo zdravie) spolocne so SOL, nasledne SOL so skolami v prirode za totaca a potom po niekolkych bodkach s dalsimi uz skutocne nezmyslami?

  Nemate pocit Anonym (krampusa pod), ze pri tej snahe hodne pisat, Vam z textov hodne vypadne? Alebo ide o realny chod myslienok a len my im nerozumieme?