NIKLOVÁ HUTA n.p. Sereď

Niklová huta n.p. Sereď

Z histórie podniku

„Geomorphological Processes at the Industrial Sludge Landfill in Sered, Slovakia“ – skládka lúženca pri Seredi z medzinárodného hľadiska

Objekt NIKLOVEJ HUTY v súčasnosti

Niklová huta v Seredi bola budovaná od roku 1961 a v čase najväčšej slávy zamestnávala 1400 zamestnancov. Posledná niklová ruda bola spracovaná v roku 1992 a národný podnik NHS bol daný do likvidácie.

Následne bol rozsiahly areál vtedy už bývalej NHS rozpredaný súkromným vlastníkom. Skupovali najmä výrobné haly, ktoré si však k ďalšiemu využitiu vyžadovali výrazné prerábky a modernizáciu.

Takmer všetky haly sú dnes využité, až na hlavnú dominantu – budovu bývalej „mlynice“, ktorá spolu so 100 metrov vysokým komínom, je dominantou bývalej NHS viditeľnou aj z rýchlostnej komunikácie R1.

Ďalšou dominantou viditeľnou už na prvý pohľad, je skládka lúženca, ako odpadu po výrobe niklu. Ide o asi 5 MILIÓNOV ton jemného prášku, ktorý je pri veternom počasí masívne rozfukovanýv smere vetra, veľa krát priemo na obec Dolná Streda a mesto Sereď.

Sereď | Po odbornom časopise Enviromagazín, aj švajčiarsky časopis uverejnil odborný článok zaoberajúci sa problematikou environmentálnej záťaže pri meste Sereď, skládke lúženca ako odpadu po bývalej Niklovej huti Sereď  (NHS).

Tento týždeň sa nám do rozsiahleho archívu budovaného od roku 1983 podarilo získať originálne výtlačky tohto odborného materiálu.

Odborný časopis publikoval fotografie prášenia lúženca na mesto Sereď vyhotovené našim médiom.

O článku sme písali tu:

https://www.seredonline.sk/2021/08/11/geomorphological-processes-at-the-industrial-sludge-landfill-in-sered-slovakia-o-skladke-luzenca-v-seredi-sa-pise-aj-v-zahranici/

6 Responses

 1. Čo ich zaujíma lúženec v Seredi ? Akože prídu, odfotia a odídu. Tým to všetko končí. Trvá to roky a riešenia sa nedočkáme. Oni majú iné záujmy.

 2. The landfill represents the waste from the processing of poor lateritic iron-nickel
  ore from Albania (Ni 1%, Co 0.055% per ton of ore)

  Toto je len obsah v tej 1 tone rudy alebo celkový extrakt z tej 1 tony rudy ?

  It is very difficult to draft restrictions that would apply to the landfill itself. The fact that it
  is private property ties the hands of researchers and, to some extent, both local government
  and state administration. It is necessary to apply the laws of the Slovak Republic on nature
  protection and environmental burdens.

  20000 ton sa rozpráši ročne, obsahuje to karcinogénny Kobalt a Slovensko cez 30 rokov s tým nič nevie…

 3. Ja sa divím že sú ľudia v Dolke ochotní neďaleko tej skládky dokonca postaviť dom, alebo mať tam tie záhradky za cukrovarom. Pôda plná ťažkých kovov a tvária sa ako im chutí domáca zeleninka a že je všetko v poriadku.