NIKLOVÁ HUTA n.p. Sereď

Niklová huta n.p. Sereď

Z histórie podniku

Bývalá Niklová huta a skládka lúženca v dokumente RTVS

Objekt NIKLOVEJ HUTY v súčasnosti

Niklová huta v Seredi bola budovaná od roku 1961 a v čase najväčšej slávy zamestnávala 1400 zamestnancov. Posledná niklová ruda bola spracovaná v roku 1992 a národný podnik NHS bol daný do likvidácie.

Následne bol rozsiahly areál vtedy už bývalej NHS rozpredaný súkromným vlastníkom. Skupovali najmä výrobné haly, ktoré si však k ďalšiemu využitiu vyžadovali výrazné prerábky a modernizáciu.

Takmer všetky haly sú dnes využité, až na hlavnú dominantu – budovu bývalej „mlynice“, ktorá spolu so 100 metrov vysokým komínom, je dominantou bývalej NHS viditeľnou aj z rýchlostnej komunikácie R1.

Ďalšou dominantou viditeľnou už na prvý pohľad, je skládka lúženca, ako odpadu po výrobe niklu. Ide o asi 5 MILIÓNOV ton jemného prášku, ktorý je pri veternom počasí masívne rozfukovanýv smere vetra, veľa krát priemo na obec Dolná Streda a mesto Sereď.

RTVS vo svojej relácii EKO ďalej natočila dokumentárny film o najväčších hrozbách pre naše životné prostredie. Jedna časť dokumentárneho filmu je venovaná aj bývalej Niklovej hute a skládke lúženca v Seredi.

Ako v reportáži povedal zástupca primátora Ľubomír Veselický, skládka je uložená na ploche 36 ha a jej hmotnosť je 6,5 milióna ton. Ide o jednu z najväčších enviromentálnych záťaží na Slovensku. Reportáž si môžete pozrieť od cca 8 minúty.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17919/297430#540