NIKLOVÁ HUTA n.p. Sereď

Niklová huta n.p. Sereď

Z histórie podniku

Enviromagazín priniesol pravdu o skládke odpadu po NHS pri Seredi

Objekt NIKLOVEJ HUTY v súčasnosti

Niklová huta v Seredi bola budovaná od roku 1961 a v čase najväčšej slávy zamestnávala 1400 zamestnancov. Posledná niklová ruda bola spracovaná v roku 1992 a národný podnik NHS bol daný do likvidácie.

Následne bol rozsiahly areál vtedy už bývalej NHS rozpredaný súkromným vlastníkom. Skupovali najmä výrobné haly, ktoré si však k ďalšiemu využitiu vyžadovali výrazné prerábky a modernizáciu.

Takmer všetky haly sú dnes využité, až na hlavnú dominantu – budovu bývalej „mlynice“, ktorá spolu so 100 metrov vysokým komínom, je dominantou bývalej NHS viditeľnou aj z rýchlostnej komunikácie R1.

Ďalšou dominantou viditeľnou už na prvý pohľad, je skládka lúženca, ako odpadu po výrobe niklu. Ide o asi 5 MILIÓNOV ton jemného prášku, ktorý je pri veternom počasí masívne rozfukovanýv smere vetra, veľa krát priemo na obec Dolná Streda a mesto Sereď.

Bratislava / Sereď / Ešte v lete navštívil minister Životného prostredia SR Ján Budaj  Sereď, kde sa osobne pozrel na viac ako 40 ročnú skládku lúženca, ktorý vznikol ako odpad pri spracovávaní niklovej rudy.

Ján Budaj je prvým ministrom ŽP, ktorý sa osobne pozrel na niekoľko miliónov ton obsahujúcu skládku odpadu a to z vrchu skládky. Osobne videl to, čo nám obyvateľom mesta Sereď a priľahlých obcí po dlhé roky tak vadí.

Už v októbri tohto roku sa podarilo v odbornom časopise ENVIROMAGAZÍN vydávanom Slovenskou agentúrou životného prostredia patriacou pod MŽP uverejniť článok, vďaka ktorému sa nielen odborná verejnosť dozvedela, ako vyzerá naoko neškodná skládka lúženca v čase, kedy tony jemného zdraviu škodlivého prachu sú vetrom rozfukované zo skládky na mesto.

Tu si celé číslo časopisu môžete prelistovať aj online:

https://online.fliphtml5.com/rtvb/fjpz/#p=1

Cez QR kódy si každý záujemca môže priamo načítať a spustiť videozáznamy dokumentujúce priamo rozfukovanie zo skládky. Aj odborníci tento stav videli viac menej po prvý raz.

O ďalších krokoch smerujúcich k eliminácii tejto dlhoročnej envirozáťaže v našom regióne, budeme čitateľov informovať.

Jedna odpoveď